Persondatapolitik

IDEAL Låse & Sikringsteknik (efterfølgende omtales "Vi", "Os", "Vores") er underlagt persondataloven / databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Vi behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. Dataansvarlig

IDEAL Låse & Sikringsteknik

Søndergade 50

DK-9900 Frederikshavn

Email: post@ideallaase.dk

Telefon: +45 9620 1010

CVR-nr.: 16 60 68 04

2. Personoplysninger og formål

I forbindelse med at du er kunde hos Os eller har et samarbejde med Os, har Vi i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • CVR.nr. (personlig drevet virksomhed)

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven / persondataloven og persondataforordningen.

Vores behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondata-forordningen, som Vi har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne besvare kundehenvendelser, sende produkter samt generel service af kunderne.

Såfremt du indgår i et samarbejde med Os, har Vi en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

3. Modtagere og behandlere af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles af Os, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art.

Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang blive videregivet til Vores revisor i forbindelse med revision samt til Vores databehandlere i forbindelse med hosting af Vores mailserver samt i forbindelse med behandling af dine oplysninger i Vores It-systemer.

4. Adgang til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning eller indsigelser

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Vi har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Vi en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet (i visse tilfælde) eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under vores håndtering af din kundehenvendelse gør indsigelser mod Vores behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for vores behandling af din henvendelse, jfr. pkt. 2, vil Vi ikke længere kunne behandle henvendelsen og der vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Vi ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Hvis du ønsker indsigt i berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos Os, eller begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til post@ideallaase.dk eller telefon +45 9620 1010.

5. Dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. Varighed af opbevaring

Personoplysningerne i forbindelse med håndtering af din kundehenvendelse vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra håndteringen af henvendelsen er afsluttet. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle tvister. Personoplysninger om samarbejdspartnere opbevares i 5 år. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle tvister med kunder, hvor samarbejdspartneren har været involveret.

7. Klage

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.